Certyfikaty Systemu Zarządzania ISO

Utrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności współpracy biznesowej to dla nas priorytet.

Potwierdzają to posiadane przez nas certyfikaty na zgodność z międzynarodowymi normami:
PN-EN ISO 9001:2015 systemy zarządzania jakością
PN-EN ISO 14001:2015 systemy zarządzania środowiskowego
PN-ISO 45001:2018-06 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Przeprowadzony w ostatnich dniach przez profesjonalną jednostkę certyfikującą audit, przedłużył ich ważność na kolejne 3 lata.
Dla naszych klientów to gwarancja wysokiej jakości standardów naszych systemów zarządzania.