Kierownik Działu Zapewnienia Jakości – Łukasz Gęsiak