Norma EN 15085-2 – przedłużenie ważności Certyfikatu

W wyniku corocznego audytu TÜV SÜD Polska przedłużyliśmy ważności naszego certyfikatu na zgodność z normą kolejową – określającą wymagania dla zakładów spawalniczych pojazdów szynowych.

W ramach certyfikacji uzyskaliśmy najwyższy poziom klasyfikacji CL-1, który uprawnia ZUGIL do produkcji pojazdów szynowych i ich komponentów o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa, np.:
– nowych pojazdów szynowych i ich części składowych,
zbiorników nienarażonych na działanie ciśnienia,
części konstrukcyjnych pojazdów szynowych.

Certyfikacja dotyczy zakładu produkcyjnego w Wieluniu oraz oddziału w Ozimku.