Certyfikaty

Dysponujemy następującymi certyfikatami:

  • Certyfikat stosowania zarządzania jakością w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i serwisu  urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków dozorowych zbiorników ciśnieniowych  i konstrukcji specjalnych. Spełnienie wymagań normy ISO 9001: 2015. Numer rejestracyjny certyfikatu  35193/C/5.
  • Certyfikat stosowania systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ważności:  projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwis urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni  ścieków, dozorowych zbiorników ciśnieniowych i konstrukcji specjalnych oraz cynkowania ogniowego.  Spełnienie wymagań normy ISO 14001: 2015. Numer rejestracyjny certyfikatu 35193/C/5.
  • Certyfikat stosowania systemu zarządzania bhp w zakresie ważności: projektowanie, wytwarzanie, montaż  i serwis urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków, dozorowych zbiorników  ciśnieniowych i konstrukcji specjalnych oraz cynkowanie ogniowe. Spełnienie wymagań normy PN – N  18001: 2004. Numer rejestracyjny certyfikatu 18001-11/06.
  • Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji według wymogów normy EN 1090-1, nr certyfikatu 2527-CPR-1A.019.02
  • Certyfikat systemu zarządzania jakością spawania EN 15085 – spawanie pojazdów szynowych i ich części.
  • Certyfikat TÜV na wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie wg normy DIN EN 3834 – 2, nr certyfikatu  TSP-3834-224.01.
  • Koncesja B-040/2018 na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego.

Certyfikaty do pobrania:

PN-N-18001:2004

EN 1090-1:2009+A1:2011

PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz 14001:2015-09

EN 15085-2:2007

PN-EN ISO 3834-2:2007

B-040/2018