Defibrylatory AED na terenie ZUGIL

Dbając o bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoich pracowników oraz mieszkańców Wielunia, wyposażyliśmy nasze biurowce w dwa Defibrylatory AED.
Defibrylatory AED są urządzeniami medycznymi służącymi do przywracania akcji serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Działają one w taki sam sposób, jak profesjonalne urządzenia wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego.
Użycie defibrylatora w ciągu 3-5 minut od zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością na poziomie 50-70%. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10%. Po upływie 10 min. przywrócenie prawidłowej akcji serca jest już niezwykle trudne.
Defibrylatory będące na wyposażeniu ZUGILu posiadają funkcję poleceń głosowych i doradcy RKO, który krok po kroku poprowadzi nas przez proces reanimacji. Ich użycie jest niezwykle proste, a zespół naszych pracowników w ramach kursów BHP został specjalnie przeszkolony w zakresie ich obsługi.
Urządzenia znajdują się w biurowcach przy ul. Sieradzkiej i ul. Zamiejskiej. Są publicznie dostępne dla wszystkich przez całą dobę.
Dokładne miejsce lokalizacji zostało odpowiednio oznakowane tabliczkami informacyjnymi zarówno od ulicy, jak i na drzwiach wejściowych do budynków.
Lokalizację wszystkich defibrylatorów w dowolnym miejscu w Polsce można sprawdzić na mapie: