DLA AKCJONARIUSZY


Pobierz Statut


Ogłoszenia wymagane prawem i statutem


       

       

      


Zarząd


                                   

Sebastian Kliciński                                                               Jerzy Jokiel

        Prezes Zarządu                                                             Członek Zarządu


Kontakt dla Akcjonariuszy


ZUGIL Spółka Akcyjna
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń

Oddział w Ozimku
ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek

NIP: PL-832-00-03-234 | REGON: 730016361
Numer rejestrowy BDO: 000016794
KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy (opłacony w całości):
73 809 120,00 zł

 

akcjonariusze@zugil.com.pl