Contact

ZUGIL Spółka Akcyjna
56 Sieradzka Str.,98-300 Wieluń

Branch in Ozimek
1 Kolejowa Str.,46-040 Ozimek

VAT NO: PL832-00-03-234 | REGON No: 730016361
BDO No: 000016794
Company registration number (KRS): 0000132844 District Court in
Łódź-Śródmieście in Łódź XX KRS Department,
Initial capital (paid in full)
is 73,809,120.00 PLN

Managment Office
+48 43 842 62 00
+48 (43) 843 15 54
zugil@zugil.com.pl