Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego – Grzegorz Karczewski