Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO- Małgorzata Spychała