Realizacja dla JSF Silikon

Koniec ubiegłego roku Zugil SA. zakończył realizacją projektu dla firmy JSF Silikon – jednego z największych producentów wyrobów silikonowych w Polsce i partnera handlowego dla wielu firm z całego świata.

Mieliśmy przyjemność zaprojektować, wykonać i dostarczyć cztery piece do wygrzewania wyrobów silikonowych.

Ze względu na fakt, że wyroby te wykorzystywane są między innymi w medycynie czy przemyśle spożywczym, muszą spełnić bardzo restrykcyjne warunki techniczne i sanitarne. Proces wygrzewania miał zatem w tym przypadku na celu usunięcie wszystkich szkodliwych i niepożądanych związków chemicznych używanych do produkcji.

Zaprojektowane przez nas piece wymagania te spełniają.

Zastosowaliśmy rozwiązania techniczne pozwalają na bieżące monitorowanie parametrów technicznych procesu, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii (tak ważnej w obecnych czasach).

Wszystkie piece zainstalowane zostały w nowo wybudowanej hali producenta i stanowią część wyposażenia technologicznego realizującego założony proces produkcyjny.