Kierownik Działu Technologiczno-Konstrukcyjnego – Tomasz Drozdel