Jakość

Zarządzanie systemami

Wdrożony w firmie ZUGIL S.A. zintegrowany system zarządzania oparty na normach ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 i PN-N 18001 to sprawa priorytetowa dla naszej firmy, która zajmuje się sprzedażą usług  i produktów poprzez budowanie stosunków partnerskich z klientami.  Stworzona przez nas struktura organizacyjna  oparta jest na podejściu projektowym. Takie podejście charakteryzuje się indywidualnym traktowaniem każdego zlecenia, poprzez oferowanie wysokiej jakości technologicznej prowadząc do umocnienia pozycji firmy na rynku i naszej marki jako elementu naszej tożsamości.

Zarządzanie środowiskiem obliguje nas do podejmowania działań mających na celu optymalne wykorzystanie surowców do produkcji, zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, redukcję ilości wytwarzanych odpadów, czy zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych i posiadanej infrastruktury. Efektem tego jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, a przedsiębiorstwo zyskuje pewność dotrzymania wymogów prawnych.

Działający system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyczynia   się do spadku liczby awarii urządzeń, zmniejszenia absencji chorobowych, zwiększenia wydajności pracy i obniżenia świadczeń   z tytułu wypadków przy pracy i szkodliwych warunków. Dodatkowo zwiększa się wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i zasad BHP.

Certyfikaty

Dysponujemy następującymi certyfikatami:

 • Certyfikat stosowania zarządzania jakością w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i serwisu  urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków dozorowych zbiorników ciśnieniowych  i konstrukcji specjalnych. Spełnienie wymagań normy ISO 9001: 2015. Numer rejestracyjny certyfikatu  35193/C/5.
 • Certyfikat stosowania systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ważności:  projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwis urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni  ścieków, dozorowych zbiorników ciśnieniowych i konstrukcji specjalnych oraz cynkowania ogniowego.  Spełnienie wymagań normy ISO 14001: 2015. Numer rejestracyjny certyfikatu 35193/C/5.
 • Certyfikat stosowania systemu zarządzania bhp w zakresie ważności: projektowanie, wytwarzanie, montaż  i serwis urządzeń do nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków, dozorowych zbiorników  ciśnieniowych i konstrukcji specjalnych oraz cynkowanie ogniowe. Spełnienie wymagań normy PN – N  18001: 2004. Numer rejestracyjny certyfikatu 18001-11/06.
 • Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji według wymogów normy EN 1090-1, nr certyfikatu 2527-CPR-1A.019.02
 • Certyfikat systemu zarządzania jakością spawania EN 15085 – spawanie pojazdów szynowych i ich części.
 • Certyfikat TÜV na wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie wg normy DIN EN 3834 – 2, nr certyfikatu  TSP-3834-224.01.
 • Koncesja B-040/2018 na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego.

Certyfikaty do pobrania:

PN-N-18001:2004

EN 1090-1:2009+A1:2011

PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz 14001:2015-09

EN 15085-2:2007

PN-EN ISO 3834-2:2007

B-040/2018

Firma przyjazna środowisku

Firma przyjazna środowisku to cel, którego ambicją jest dbałość o środowisko naturalne w obszarze bezpośrednio otaczającym firmę jak i ogólnopolskim. ZUGIL S.A. skupia swoje działania na ograniczeniu wszelkich czynników w produkcji i prowadzeniu działalności mogących negatywne wpłynąć na środowisko.

Uszczegółowienie celu:

 • zgodność z obowiązującymi normami środowiskowymi,
 • produkcja wykazująca dbałość o środowisko
 • stosowanie segregacji odpadów
 • wybór zakupywanych środków trwałych w oparciu o cechę energooszczędności