Urządzenia do przygotowania powierzchni mają na celu przygotowanie powierzchni obrabianego detalu do kolejnego procesu, którym może być: suszenie, malowanie mokre, malowanie proszkowe.

W/w urządzenia mogą być również stosowane do tzw. mycia międzyoperacyjnego np.: przy remontach silników, pomp.

W zależności od ilości i rodzaju obrabianych elementów oraz zastosowanego procesu może to być:

  • myjnia komorowa natryskowa jedno- lub dwuzabiegowa z transportem podwieszonym lub ręcznym,
  • myjnia tunelowa natryskowa wielozabiegowa z przenośnikiem taśmowym lub podwieszonym.
  • agregat do fosforanowania z przenośnikiem podwieszonym.

Wymagania jakościowe jakie mają spełniać obrabiane detale mają wpływ na zastosowany proces technologiczny. Poszczególne procesy mogą się różnić między sobą ilością zastosowanych zabiegów.

Głównymi rodzajami stosowanych zabiegów są: odtłuszczanie, odtłuszczanie z fosforanowaniem, fosforanowanie, płukanie wodą wodociągową, płukanie wodą DEMI, pasywacja.

Aby zapewnić jak najlepszą jakość obrabianych powierzchni współpracujemy z wiodącymi producentami środków chemicznych, których produkty spełniają wymagania założonych procesów i zapewniają uzyskanie jak najlepszych efektów końcowych.

Współpraca ta umożliwia dobranie optymalnego procesu technologicznego i preparatów chemicznych w nim stosowanych. Prawidłowo dobrany proces pozwala na obniżenie kosztów pracy urządzenia.

W zależności od posiadanych przez Klienta czynników energetycznych urządzenia mogą być wyposażone w układy grzania kąpieli zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną. Jeżeli zachodzi taka konieczność, w skład wyposażenia może wchodzić układ filtracji kąpieli, urządzenia do dozowania składników kąpieli lub stacja wody DEMI.