Do urządzeń szeroko stosowanych w obiektach przemysłowych należą urządzenia do przygotowania powierzchni. Urządzenia te mogą być stosowane jako urządzenia wolnostojące do tzw. mycia międzyoperacyjnego, np. po obróbce mechanicznej a przed konserwacją, malowaniem itp., lub jako element linii technologicznych wbudowany w ciąg urządzeń i połączony systemem transportu. Szczególnie ważny wymóg przygotowania powierzchni występuje w malarniach. Stosujemy wówczas różne kombinacje zestawienia urządzeń z naszego asortymentu w celu zoptymalizowania procesu technologicznego.

 

myjnia komorowa
linia do przygotowywania powierzchni
urzadzenia do przygotowania powierzchni przed malowaniem

 

W naszym asortymencie produkcji mamy następujące urządzenia:

 

  • myjki komorowe natryskowe jedno lub dwu zabiegowe ( np. odtłuszczanie i płukanie)
  • myjki komorowe zanurzeniowe
  • myjnie tunelowe, wielozabiegowe, (np. odtłuszczanie, płukanie, suszenie itp.)
  • tunele wielozabiegowe do fosforanowania, ( np. odtłuszczanie, fosforanowanie, płukanie, suszenie)
  • komory do mycia ręcznego, gdzie proces mycia odbywa się z udziałem urządzeń ciśnieniowych

 

Wszystkie nasze urządzenia, w zależności od potrzeb, wyposażone są w system filtracyjny, układ pompowo-natryskowy, system grzewczy, system wentylacyjny, instalacje elektryczną zasilania i sterowania.

 

 

Stosujemy w naszych urządzeniach transport technologiczny optymalny dla konkretnego przypadku. Urządzenia mogą być wyposażone w:

 

  • transport podwieszony mechaniczny lub ręczny
  • transport mechaniczny lub ręczny realizowany na przenośniku taśmowym

 

Aby zapewnić optymalną jakość przygotowania powierzchni współpracujemy z wiodącymi producentami środków chemicznych, którzy dobierają technologię odpowiednią do indywidualnych przypadków. Każdorazowo projektujemy nasze urządzenia uwzględniając potrzeby, warunki lokalizacyjne i możliwości techniczne naszych klientów.