O firmie

Wizja

Dzięki doświadczeniu oraz posiadaniu potencjału technicznego i ekonomicznego jesteśmy liderem krajowego rynku w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych oraz dużym producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych dla najbardziej wymagających odbiorców na całym świecie.

W naszej firmie najważniejszy jest Klient – jego potrzeby, zadowolenie, bezpieczeństwo. Nasi pracownicy mając powyższe na uwadze dążą do osiągnięcia następujących celów i przestrzegania zasad takich jak:

 • kreatywność na każdym stanowisku pracy,
 • dbałość o interesy firmy,
 • innowacyjność w zakresie technicznym i organizacyjnym,
 • monitorowanie i weryfikowanie stawianych celów i zadań,
 • prowadzenie powyższych działań z należytą dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo.

Twój biznes rozwija się dzięki naszej pracy, my rozwijamy się dzięki Tobie.

Zarząd

                                      

    Sebastian Kliciński                            Jerzy Jokiel

                 Prezes Zarządu                                                            Członek Zarządu

 

Historia

1948Powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych
1960Produkcja pierwszej kabiny lakierniczej dla Fabryki Rowerów w Bydgoszczy
1966Przedsiębiorstwo przyjmuje nową nazwę: "Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych"
1972Budowa malarni dla nowej Fabryki Samochodów w Bielsku-Białej
1976Rozbudowa zakładu – powstanie pierwszej nowoczesnej hali produkcyjnej
1985Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za linię malarską "COMPACT"
1988Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za automat do mycia wałów korbowych
1992Przystąpienie do programu powszechnej prywatyzacji
1994Uzyskanie certyfikatu ISO 9001
1998Rozbudowa zakładu – powstanie nowoczesnej Ocynkowni Ogniowej
2001Budowa malarni kataforetycznej dla Ferruform-Scania
Budowa hali sportowo-widowiskowej we Włocławku
2003Przystąpienie do Grupy Kapitałowej GWARANT
Podpisanie kontraktu z Volvo na produkcję i dostawę elementów maszyn budowlanych do Korei
2004Umowa na dostawę linii do przygotowania i malowania powierzchni dla ALO-UMEA
2006Linia cynkowania blach dla LINZ Austria
2008Budowa malarni kataforetycznej dla VOLVO Hallsberg
Oddanie do użytku nowej hali produkcyjno-montażowej
2009Dostawa urządzeń malarskich dla kolei Białoruskiej
2010Udział w targach PanitExpo w Karlsruhe
Dostawa elementów linii malarskiej dla Volkswagen Bratysława
2011Nawiązanie ścisłej współpracy z firmą Sandvik Finlandia na dostawy elementów maszyn
2012Podpisanie kontraktu z firmą Cargotec Corporation
2015Zmiana akcjonariatu, wyłączenie z Grupy Gwarant
Utworzenie oddziału zamiejscowego w Ozimku na bazie infrastruktury zakupionej od spółki Małapanew Maszyny i Konstrukcje Sp. z o. o.
Produkcja podzespołów malarni kateforetycznej dla Volkswagen Polska
2016Produkcja agregatów grzewczych i chłodzących dla Daimler Chrysler
2017Dostawa elementów do linii produkcyjnej blach dla ArcerolMittal w Belgii

Strategia

Polityką firmy ZUGIL S.A. jest osiągnięcie zadowolenia klienta poprzez spełnianie jego wymagań za rozsądną cenę. Znak firmy ZUGIL S.A. oznacza solidność i dobrą markę wyrobu.

Cele do których zmierzamy to:

 • optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych klientów,
 • obniżanie kosztów przy zachowaniu planowanego poziomu jakości,
 • utrzymanie w kraju rangi firmy wiodącej w projektowaniu, produkcji i kompletacji urządzeń technologicznych  do nakładania powłok antykorozyjnych,
 • rozwój technologii i poszerzanie możliwości produkcyjnych.

Dążąc do wyznaczonych celów budujemy jednocześnie wizerunek Firmy, dla której dbałość o środowisko naturalne i człowieka są ważnymi aspektami codziennej działalności.

Działając w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP deklarujemy:

 • prowadzenie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby negatywny wpływ na środowisko w miejscu jego powstawania był ograniczony,
 • zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
 • zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym.

Poprzez prowadzenie działań w sposób zorganizowany dążymy do wytwarzania produktów i usług najwyższej jakości przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i innych dotyczących Firmy, zapewniając bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla wszystkich pracowników stosownie do posiadanych zasobów infrastrukturalnych i finansowych.

Cele i planowane wyniki realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami: ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007. Prowadzenie szkoleń i instruktaży służy zwiększeniu świadomości i odpowiedzialności znaczenia jakości, ochrony środowiska i BHP wśród pracowników, ich zadowoleniu i utożsamianiu się z firmą.

Powyższa polityka w naszej firmie jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich jej poziomach, a Najwyższe Kierownictwo gwarantuje środki oraz osobiste zaangażowanie dla jej realizacji.

Za politykę jakości, środowiskową i BHP, ich wdrożenie i weryfikację odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny ZUGIL S.A.