Kontakt

ZUGIL Spółka Akcyjna
(Polski) ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń

Filiale in Ozimek
(Polski) ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek

(Polski) NIP: PL-832-00-03-234 | REGON: 730016361
Numer rejestrowy BDO: 000016794
KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy (opłacony w całości):
73 809 120,00 zł

Geschäftsleitung
+48 43 842 62 00
+48 (43) 843 15 54
zugil@zugil.com.pl