Zakup nowego urządzenia pomiarowego

W celu zapewnienia najwyższych standardów jakości, Zugil S.A. zakupił nowe urządzenie do pomiarów Laser Tracker, jest  to niezwykle dokładne, przenośne współrzędnościowe urządzenie pomiarowe, które umożliwiają konstruowanie produktów, optymalizację procesów oraz proste i precyzyjne wykonywaniu pomiarów. Dzięki temu urządzeniu dajemy naszym klientom gwarancję dostawy elementów w najwyższej jakości oraz możliwość otrzymania raportów z pomiarów i wymiarowania 3D.