Klasa patronacka ZUGIL S.A. o kierunku “Operator Obrabiarek Skrawających” przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu rozpoczęła naukę!

3 Września 2018 roku rozpoczął naukę pierwszy rocznik klasy pod naszym patronatem przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, o kierunku: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH!

Operator obrabiarek skrawających to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią obsługę coraz nowocześniejszych maszyn. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbczych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne  i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).

ZUGIL S.A. gwarantuje uczniom swojej klasy patronackiej:

  • Praktyczne zajęcia specjalistyczne z fachowcami;
  • Stypendia dla najlepszych uczniów;
  • Wycieczki tematyczne;
  • Ciekawą pracę po ukończeniu edukacji;
  • Absolwentom, którzy podejmą pracę w ZUGIL S.A., chcącym  kontynuować dalej naukę gwarantujemy  pomoc w organizacji czasu pracy i zajęć lekcyjnych.