Dysponujemy następującymi certyfikatami:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2015-10. Numer rejestracyjny certyfikatu 35193/C/15.

Zakres certyfikacji:

98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56
projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwis urządzeń do przygotowania powierzchni i nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków przemysłowych i zbiorników procesowych oraz zbiorników ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 bara, suszarek przemysłowych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych oraz urządzeń i konstrukcji specjalnych

46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1
projektowanie, wytwarzanie, montaż, serwis konstrukcji maszynowych i specjalnych oraz obróbka odlewów i konstrukcji

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001: 2015-09. Numer rejestracyjny certyfikatu 35193/C/16.

Zakres certyfikacji:

98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56
projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwis urządzeń do przygotowania powierzchni i nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków przemysłowych i zbiorników procesowych oraz zbiorników ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 bara, suszarek przemysłowych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych oraz urządzeń i konstrukcji specjalnych

46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1
projektowanie, wytwarzanie, montaż, serwis konstrukcji maszynowych i specjalnych oraz obróbka odlewów i konstrukcji

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN – ISO 45001: 2018-06. Numer rejestracyjny certyfikatu 35193/C/17.

Zakres certyfikacji:

98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56
projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwis urządzeń do przygotowania powierzchni i nakładania powłok ochronnych, oczyszczalni ścieków przemysłowych i zbiorników procesowych oraz zbiorników ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 bara, suszarek przemysłowych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych oraz urządzeń i konstrukcji specjalnych

46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1
projektowanie, wytwarzanie, montaż, serwis konstrukcji maszynowych i specjalnych oraz obróbka odlewów i konstrukcji

  

  • Certyfikat TÜV zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji według wymogów normy EN 1090-1:2009+A1:2011. Nr certyfikatu 2527-CPR-1A.019.04.

  • Certyfikat TÜV Spawania pojazdów szynowych i ich części składowych wg EN 15085-2:2021. Nr certyfikatów: TSP-15085-189.01 dla  zakładu produkcyjnego Wieluń i TSP-15085-190.01 dla zakładu produkcyjnego Ozimek.

  • Certyfikat TÜV Spełnienie wymagań jakość dot. spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2021. Nr certyfikatu TSP-3834-644.01.

  • Koncesja B-040/2018 na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego.