Polityką firmy ZUGIL S.A. jest osiągnięcie zadowolenia Klienta poprzez spełnianie jego wymagań za rozsądną cenę. Znak firmy ZUGIL S.A. oznacza solidność i dobrą markę wyrobu.

Cele do których zmierzamy to:

  • optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów
  • obniżanie kosztów przy zachowaniu planowanego poziomu jakości
  • utrzymanie w kraju rangi firmy wiodącej w projektowaniu, produkcji i kompletacji urządzeń technologicznych  do nakładania powłok antykorozyjnych
  • rozwój technologii i poszerzanie możliwości produkcyjnych

Dążąc do wyznaczonych celów budujemy jednocześnie wizerunek firmy, dla której dbałość o środowisko naturalne i człowieka są ważnymi aspektami codziennej działalności.

Działając w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP deklarujemy:

  • prowadzenie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby negatywny wpływ na środowisko w miejscu jego powstawania był ograniczony
  • zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
  • zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym

Poprzez prowadzenie działań w sposób zorganizowany dążymy do wytwarzania produktów i usług najwyższej jakości przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i innych dotyczących firmy, zapewniając bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla wszystkich pracowników stosownie do posiadanych zasobów infrastrukturalnych i finansowych.

Cele i planowane wyniki realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami: ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007. Prowadzenie szkoleń i instruktaży służy zwiększeniu świadomości i odpowiedzialności znaczenia jakości, ochrony środowiska i BHP wśród pracowników, ich zadowoleniu i utożsamianiu się z firmą.

Powyższa polityka w naszej firmie jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich jej poziomach, a najwyższe kierownictwo gwarantuje środki oraz osobiste zaangażowanie dla jej realizacji.

Za politykę jakości, środowiskową i BHP, ich wdrożenie i weryfikację odpowiedzialny jest Prezes Zarządu ZUGIL S.A.