Wdrożony w firmie ZUGIL S.A. zintegrowany system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN_ISO 45001:2018 to sprawa priorytetowa dla naszej firmy, która zajmuje się sprzedażą usług i produktów poprzez budowanie stosunków partnerskich z Klientami. Stworzona przez nas struktura organizacyjna oparta jest na podejściu projektowym. Takie podejście charakteryzuje się indywidualnym traktowaniem każdego zlecenia, poprzez oferowanie wysokiej jakości technologicznej prowadząc do umocnienia pozycji firmy na rynku i naszej marki jako elementu naszej tożsamości.

Zarządzanie środowiskiem obliguje nas do podejmowania działań mających na celu optymalne wykorzystanie surowców do produkcji, zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, redukcję ilości wytwarzanych odpadów, czy zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych i posiadanej infrastruktury. Efektem tego jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, a przedsiębiorstwo zyskuje pewność dotrzymania wymogów prawnych.

Działający system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyczynia się do spadku liczby awarii urządzeń, zmniejszenia absencji chorobowych, zwiększenia wydajności pracy i obniżenia świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i szkodliwych warunków. Dodatkowo zwiększa się wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i zasad BHP.