ZUGIL S.A. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych wraz z pilotażową linią technologiczną w firmie Zugil S.A”

 • Wartość projektu: 11 845 229,68 PLN zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 6 251 096,69 PLN  zł

Mając na uwadze ciągły rozwój przedsiębiorstwa i stałe dążenie do polepszania jakości wykonywanych produktów ZUGIL S.A. pracuje obecnie nad projektem polegającym na opracowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych wraz z pilotażową linią technologiczną. Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0779/18; data złożenia wniosku: 2018-11-30; numer naboru: 5/1.1.1/2018). Na projektowaną linię składają się urządzenia, które po zakończeniu projektu dnia 30.11.2022r. zostaną wykorzystane do produkcji. Urządzenia zakupione w celach badawczych w ramach niniejszego projektu oraz urządzenia planowane do zakupu przedstawiają się następująco:

Linia do oczyszczania wstępnego materiałów hutniczych  

Oczyszczanie powierzchni blach i detali przed cięciem termicznym lub spawaniem jest obligatoryjne dla zachowania wysokiej jakości wykonania.

Linia do oczyszczania wstępnego, która wchodzi w skład pilotażowej linii technologicznej projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ZUGIL S.A. pozwoli na obróbkę strumieniowo-ścierną oraz osuszanie arkuszy dając tym samym wysoką jakość przygotowania powierzchni elementów przeznaczonych do badań.

Wycinarka plazmowa 

Proces przygotowania detali poprzez wycinanie termiczne w blachach ma znaczny wpływ na dokładność, a zarazem  jakość wykonania konstrukcji.

ZUGIL S.A. w ramach pracy nad projektowaną linią pilotażową zakupił maszynę CNC do cięcia termicznego plazmą pozwalającą na cięcie arkuszy blach o maksymalnych wymiarach 12000mm x 2500mm. Powierzchnie cięte o wysokiej jakości zachowane są w szerokim zakresie grubości, tj.:

 • Stal zwykła – 40mm
 • Stal nierdzewna – 40mm

Zakupiona maszyna umożliwia również cięcie z fazowaniem krawędzi po kątem w zakresie ±45° stali o maksymalnej grubości do 25mm, przez co przygotowanie detali do spawania staje się precyzyjniejsze.

Wycinarka laserowa

Wypalanie laserowe słynie z wysokiej precyzji i dużych prędkości cięcia.

W ZUGIL S.A. posiadamy nowoczesny laser światłowodowy wykonany w technologii Fiber, przeznaczymy dla projektu B+R, który umożliwia cięcie arkuszy blach o maksymalnych wymiarach 6500mm x 2000mm z dokładnością do 0,5mm, a maksymalne grubości ciętych arkuszy wynoszą:

 • Stal zwykła – 25mm
 • Stal nierdzewna – 30mm
 • Aluminium – 30mm
 • Mosiądz – 15mm
 • Miedź – 12mm

Precyzyjna prostowarka do blach

Element linii pilotażowej, niezbędny do wprowadzania naprężeń
ściskających. Operacja wprowadzania naprężeń ściskających, w
szczególności w pobliżu krawędzi cięcia połączona ze
skalibrowaniem płaskości detali dzięki walcom prostującym,
skontrolowana za pomocą planimetrycznego systemu
laserowego pozwoli na ograniczyć odkształcenia spawalnicze
oraz wpłynie na zwiększenie wytrzymałości wykonywanej
konstrukcji.

Stanowisko do spawania zrobotyzowanego

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów i konstrukcji wielkogabarytowych wymaga specjalnych zastosowań.

Jednym z nich wchodzących w skład linii pilotażowej projektowanej w ramach projektu B+R w ZUGIL S.A. jest zrobotyzowane stanowisko do spawania metodą MAG w układzie tandem, które daje możliwość wydajnego i powtarzalnego spawania z jednoczesnym ograniczeniem odkształceń spawalniczych, co przekłada się na jakość, wytrzymałość, trwałość i zarazem bezpieczeństwo konstrukcji. 7-mio osiowy robot wyposażono między innymi w:

 • palnik do spawania podwójnym drutem w układzie tandem oraz palnik standardowy,
 • rozbudowaną sensorykę naprowadzającą; sensor dotykowy, łukowy, laserowy,
 • głowicę do wibracyjnego nagniatania krawędzi spoiny PITEC.

Robot we współpracy z precyzyjnymi obrotnikami pozwoli na wykonanie spoin wysokiej jakości nawet w najtrudniejszych konfiguracjach geometrii złączy.

Defektoskop ultradźwiękowy 

Kontrola jakości, jako jeden z ostatnich zabiegów wymaga często specjalistycznego oprzyrządowania. Aby mieć pewność, że konstrukcje wykonywane na pilotażowej linii w ZUGIL S.A. spełniają wymagania i założenia projektowe niezbędnym okazał się defektoskop ultradźwiękowy przeznaczony do kontroli objętościowej spoin, charakteryzujący się odbiornikiem o wysokim zakresie dynamiki, który pozwoli na precyzyjne badanie spoin czołowych w różnych typach złączy.

Laser tracker (pomiar 3D)

Kolejnym urządzeniem przeznaczonym do kontroli jakości detali i konstrukcji, które będą wykonywane w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ZUGIL S.A. jest Laser tracker. Urządzenie to pozwala na pomiar i kalibrację odkształceń w 3D z dokładnością do 15µm. Oprogramowanie daje możliwość zwizualizowania i zapis pomiarów, co umożliwi w prosty sposób porównać jakość konstrukcji wykonywanych dotychczas do tych, które będą wykonywane na pilotażowej linii technologicznej w ZUGIL S.A.