Możliwości produkcyjne:

ZUGIL S.A. oferuje możliwość wykonywania od małych do wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Naszą mocną stroną jest przystosowanie do wytwarzania ciężkich konstrukcji. Udźwigowienie zakładu umożliwia wytwarzanie konstrukcji o jednostkowej masie dochodzącej nawet do 50 t ( dla konstrukcji nie wymagających obróbki mechanicznej) oraz do 30t ( dla konstrukcji z obróbką mechaniczną).
Posiadamy własne komórki, które są niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania. W produkcji wykorzystujemy duże doświadczenie zawodowe zarządzających i pracowników produkcyjnych. Usługi wykonujemy na bazie materiałów własnych lub dostarczonych przez klienta.

Dział technologiczny zapewnia wsparcie techniczne procesów produkcyjnych przeprowadzanych na terenie zakładu. Nasi inżynierowie na bieżąco korzystają z oprogramowania typu CAD/CAM oraz innych narzędzi technologicznych i informatycznych niezbędnych do przygotowania i nadzorowania procesów produkcyjnych.

ZUGIL posiada bardzo rozwiniętą technologię produkcji:

Przygotowanie produkcji

Oferujemy wykonanie operacji cięcia i przygotowania elementów stalowych do produkcji wykorzystując wycinarki laserowe, gazowe, nożyce gilotynowe oraz piły taśmowe . Równoległym krokiem jest wykonanie operacji ukosowania zarówno mechanicznego i termicznego. Kolejno elementy trafiają na prasę gdzie po wyprostowaniu elementów następuje gięcie pod określonym promieniem. Tak przygotowane detale przekazywane są na wydziały montażowe.

Spawanie

Główną technologią produkcyjną w ZUGiL S.A. jest spawanie. Technologia ta, jest na bieżąco uzupełniana o nowe uprawnienia potwierdzane protokółami WPQR, zgodnymi z wybranymi częściami międzynarodowej normy PN-EN ISO 15614. Spawanie odbywa się w sposób ręczy oraz zautomatyzowany. Stosujemy następujące technologie spawalnicze:
– MAG – spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym litym (135) – metoda charakteryzująca się dużą szybkością i wydajnością spawania.
– Spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136) – metoda charakteryzująca się jeszcze większą szybkością i wydajnością spawania w porównaniu do metody 135, zapewniająca spowolnione tępo stygnięcia złącza.
– Spawanie w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138) – metoda charakteryzująca się szybkością i wydajnością spawania porównywalną do metody 136.
– TIG – spawanie łukowe wolframową elektrodą nietopliwą z dodatkiem drutu/pręta litego (141) – metoda charakteryzująca się dużą dokładnością wykonania złącza, estetyką oraz czystością metalurgiczną spoiny.

Obróbka mechaniczna

Oferujemy usługi obróbki wiórowej metalu w zakresie:
– toczenia na tokarkach kłowych
– toczenia na tokarkach karuzelowych
– wytaczania CNC konstrukcji oraz elementów
– frezowania elementów
– wiercenia
– szlifowania

Montaż

Posiadamy możliwości montażu elementów własnych, wykonywania prac złożeniowych oraz kompletacji dostaw wraz z usługą montażu elementów powierzonych przez Klientów. Swoje usługi rozwijamy w kierunku zapewnienia kompleksowych dostaw konstrukcji spawanych wraz z montażem w miejscu przeznaczenia.
– Przygotowanie powierzchni, zabezpieczenie i malowanie
Konstrukcje i urządzenia w końcowej fazie produkcji są poddawane wykańczaniu powierzchni poprzez śrutowanie w komorach ręcznych jak i zautomatyzowanej, mycie oraz aplikację powłok antykorozyjnych. Zgodnie z wymaganiami naszych Klientów stosujemy odpowiednie typy farb i systemy malarskie. Specjalnie przygotowana komora lakiernicza pozwala nam na nanoszenie powłok w procesie hydrodynamicznym oraz pneumatycznym.
– Badania
Zatrudniamy wykwalifikowany personel NDT, z certyfikacją zgodną z normą EN 473, – wizualnych VT-2,
– penetracyjnych PT-2,
– magnezowo proszkowych MT-2,
– ultradźwiękowych, UT-2,

Nasze maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne znajdziesz tutaj: