Nasze maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne znajdziesz tutaj:

ZUGIL S.A. Możliwości techniczne

 

Możliwości produkcyjne:

ZUGIL S.A. oferuje możliwość wykonywania konstrukcji spawanych od małych do wielkogabarytowych. Naszą mocną stroną jest przystosowanie do wytwarzania ciężkich konstrukcji. Udźwigowienie zakładu umożliwia wytwarzanie konstrukcji o jednostkowej masie dochodzącej nawet do 50 t ( dla konstrukcji nie wymagających obróbki mechanicznej) oraz do 30t ( dla konstrukcji podlegającej obróbce mechanicznej).

Posiadamy zaplecze w formie działów produkcyjnych oraz działów pomocniczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. W produkcji wykorzystujemy duże doświadczenie zawodowe zarządzających i pracowników produkcyjnych. Usługi wykonujemy z materiałów własnych lub dostarczonych przez klienta.

Dział technologiczny zapewnia wsparcie techniczne w procesach produkcyjnych, prowadzonych na terenie zakładu. Nasi inżynierowie korzystają z oprogramowania typu CAD/CAM oraz innych narzędzi technologicznych i informatycznych niezbędnych do przygotowania i nadzorowania procesów produkcyjnych.

 

ZUGIL posiada bardzo rozwiniętą technologię produkcji:

 

Przygotowanie produkcji

Wykonujemy operacje cięcia wykorzystując wycinarki laserowe, gazowe, nożyce gilotynowe oraz piły taśmowe . Równocześnie wykonywane są operacje ukosowania mechanicznego i termicznego. Następnie elementy trafiają na prasę i po ich wyprostowaniu następuje gięcie na określony promień. Tak przygotowane detale przekazywane są na wydziały montażowe.

 

Spawanie

Główną technologią produkcyjną w ZUGiL S.A. jest spawanie. Technologia ta, jest na bieżąco uzupełniana o nowe uprawnienia potwierdzane protokółami WPQR, zgodnymi z wybranymi częściami międzynarodowej normy PN-EN ISO 15614. Spawanie odbywa się w sposób ręczy oraz zautomatyzowany. Stosujemy następujące technologie spawalnicze:
– MAG – spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym litym (135) – metoda charakteryzująca się dużą szybkością i wydajnością spawania.
– Spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136) – metoda charakteryzująca się jeszcze większą szybkością i wydajnością spawania w porównaniu do metody 135, zapewniająca spowolnione tępo stygnięcia złącza.
– Spawanie w osłonie gazów aktywnych drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138) – metoda charakteryzująca się szybkością i wydajnością spawania porównywalną do metody 136.
– TIG – spawanie łukowe wolframową elektrodą nietopliwą z dodatkiem drutu/pręta litego (141) – metoda charakteryzująca się dużą dokładnością wykonania złącza, estetyką oraz czystością metalurgiczną spoiny.

 

Obróbka mechaniczna

Oferujemy usługi obróbki wiórowej metalu w zakresie:
– toczenia na tokarkach kłowych
– toczenia na tokarkach karuzelowych
– wytaczania CNC konstrukcji oraz elementów
– frezowania elementów
– wiercenia

 

Montaż

Posiadamy możliwości montażu elementów własnych, wykonywania prac montażowych oraz kompletacji dostaw wraz z montażem elementów powierzonych przez Klientów. Swoje usługi rozwijamy w kierunku zapewnienia kompleksowych dostaw konstrukcji spawanych wraz z montażem w miejscu przeznaczenia.

 

Przygotowanie powierzchni, zabezpieczenie i malowanie

Konstrukcje i urządzenia w końcowej fazie produkcji są poddawane wykończaniu powierzchni poprzez śrutowanie ręcznie i automatycznie w komorach do śrutowania, mycie oraz aplikację powłok antykorozyjnych. Zgodnie z wymaganiami naszych Klientów stosujemy odpowiednie typy farb i systemy malarskie. Specjalnie przygotowana komora lakiernicza pozwala nam na nanoszenie powłok w procesie hydrodynamicznym oraz pneumatycznym.

 

Kontrola jakości

Zatrudniamy wykwalifikowany personel do badań nieniszczących NDT, z certyfikacją zgodną z normą EN 473:

– wizualnych VT-2
– penetracyjnych PT-2
– magnetyczno- proszkowych MT-2
– ultradźwiękowych, UT-2