DLA AKCJONARIUSZY


Pobierz Statut


Ogłoszenia wymagane prawem i statutem


 

 

 


Zarząd


Sebastian Kliciński Jerzy Jokiel

Prezes Zarządu Członek Zarządu


Kontakt dla Akcjonariuszy


ZUGIL Spółka Akcyjna
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń

NIP: PL-832-00-03-234 | REGON: 730016361
Numer rejestrowy BDO: 000016794
KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy (opłacony w całości):
73 809 120,00 zł

 

akcjonariusze@zugil.com.pl