Tunel suszenia i ochładzania stanowią kolejny produkt w naszej ofercie. Często wykorzystywane są jako jeden z elementów linii malarskich.  

 

Tunele suszenia 

mają za zadanie przede wszystkim efektywnie wysuszyć obrabianą powierzchnię na końcowym etapie jej procesu wytwarzania, bądź też przed kolejnym etapem wytwarzania.

 

Tunele ochładzania

służą do obniżenia temperatury detali przed kolejnym procesem technologicznym lub do bezpiecznego zdejmowania detali z transportu technologicznego.

Wynikiem procesu ochładzania detali w tunelu jest uzyskiwanie powietrza o podwyższonej temperaturze. W zależności od miejsca jego powstania, istnieje kilka sposobów na jego wykorzystanie. 

Jeżeli nie zawiera ono zanieczyszczeń, powietrze takie można wykorzystywać do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń lub częściowo zawracać do tunelu w celu utrzymania stałej temperatury wejściowej.

Jeżeli powietrze zawiera zanieczyszczenia, np. po chłodzeniu elementów po suszeniu po malowaniu, można, stosując wymienniki krzyżowe, wykorzystywać je do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych lub do wstępnego ogrzewania powietrza w innych urządzeniach technologicznych, ograniczając tym samych ich pobór mocy grzewczej.

Coraz częściej wymóg odzysku ciepła jest warunkiem, którego spełnienia nasi Klienci oczekują przy realizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów i urządzeń.

 

Tunel suszenia i ochładzania może być szeroko wykorzystywany w wielu branżach np. w przedsiębiorstwach lakierujących wyroby gotowe czy półprodukty.