W suszarkach i w kabino – suszarkach do procesu suszenia wykorzystuje się zjawisko konwekcji polegającej na przekazaniu ciepła przez podgrzane powietrze obiegowe suszonym w suszarce elementom. Ruch powietrza obiegowego jest wymuszony przez wentylator, a podgrzanie powietrza odbywa się na wymienniku ciepła bądź na nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej.\

Nasze suszarki i kabino – suszarki pracują z wykorzystaniem recyrkulacji powietrza obiegowego, a jedynie ok. 10% powietrza obiegowego jest usuwane na zewnątrz pomieszczenia i tyle samo jest uzupełniane z pomieszczenia lub spoza niego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w trakcie suszenia ciepło zawarte w powietrzu obiegowym jest ponownie wykorzystywane, a podgrzewane jest jedynie powietrze uzupełniające stanowiące 10% wydatku powietrza obiegowego. Daje to bardzo duże oszczędności energetyczne suszarki.

Każda suszarka i kabino – suszarka może być zasilana takimi czynnikami grzewczymi jak: gaz ziemny, olej opałowy lekki lub ciężki, gorąca woda oraz energia elektryczna.

Suszarki i kabino – suszarki w zależności od użytego rozcieńczalnika farby mogą być w wykonaniu zwykłym – jeśli nie zawiera on substancji palnych np. farby wodorozcieńczalne lub w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) – jeśli rozcieńczalnik zawiera substancje palne.

W zależności od potrzeb suszarki mogą pracować jako urządzenia indywidualne  lub mogą wchodzić w skład linii lakierniczych.

Nasze urządzenia są projektowane indywidualnie, a celem jest spełnienie wszystkich wymagań Klienta. Przede wszystkim w zakresie rodzaju użytej farby, wielkości suszonych elementów, rodzaju wykorzystywanego czynnika grzewczego itd. Zastosowane oprogramowanie pozwala na pełne dostosowanie parametrów urządzenia do potrzeb i wymagań Klienta.

Rodzaje suszarek oferowanych przez Zugil S.A.:

  1. Suszarka po malowaniu proszkowym

Proces suszenia farby proszkowej odbywa się w temp. 140°C ÷ 220°C w zależności od rodzaju farby i trwa ok. 25 min. ÷ 35 min. W wyniku wygrzewania farba proszkowa ulega polimeryzacji i stopieniu, a uzyskana powłoka jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

  1. Suszarka po malowaniu natryskowym

Suszarka ta służy do utrwalania warstwy farby nałożonej na detal. Proces ten może odbywać się w różnym czasie i  temperaturze w zależności od rodzaju użytej farby.

  1. Suszarka po myciu wodnym

Służy ona do wysuszenia elementów po myciu wodnym przed procesem malowaniem.

W tym przypadku wyróżniamy:

  • suszarkę komorową z zamykanymi drzwiami,
  • suszarkę tunelową, przelotową wchodzącą w skład linii lakierniczej,
  • suszarkę specjalistyczną np. z wysoką temp. suszenia, wózkiem wjazdowym z napędem elektrycznym itp.
  1. Kabino – suszarka

Urządzenie to pełni trzy funkcje: kabiny lakierniczej, suszarki po malowaniu natryskowym oraz może służyć do wychładzania wysuszonych elementów.

  1. Agregat grzewczo – wentylacyjny

Kompaktowy agregat grzewczo – wentylacyjny obsługujący suszarki w wykonaniu zwykłym lub w wykonaniu przeciwwybuchowym zasilany dowolnym czynnikiem grzewczym. Agregat składa się z: wentylatora powietrza obiegowego, wymiennika ciepła z palnikiem oraz w razie potrzeby z filtra kieszeniowego na wlocie powietrza.