W procesie suszenia wykorzystuje się zjawisko konwekcji polegającej na przekazaniu ciepła przez podgrzane powietrze obiegowe suszonym elementom. Ruch powietrza obiegowego jest wymuszony przez wentylator, a podgrzanie powietrza odbywa się na wymienniku ciepła bądź na nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej.

 

 

Nasze piece, suszarki i kabino- suszarki pracują z wykorzystaniem recyrkulacji powietrza obiegowego. Jedynie nieznaczna część powietrza obiegowego, każdorazowo ustalana na etapie rozruchu, usuwana jest na zewnątrz pomieszczenia. Tyle samo powietrza jest uzupełniane z pomieszczenia lub z otoczenia.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu w trakcie suszenia ciepło zawarte w powietrzu obiegowym jest ponownie wykorzystywane, a podgrzewane jest jedynie powietrze świeże. Daje to bardzo duże oszczędności energetyczne suszarek w trakcie pracy.

 

Jako czynnik grzewczy możemy stosować : gaz ziemny, olej opałowy lekki lub ciężki, gorącą wodę lub energię elektryczną. Jest to uwarunkowane możliwościami naszych klientów.

 

Suszarki i kabino – suszarki, w zależności od użytego rozcieńczalnika farby, mogą być w wykonaniu zwykłym – jeśli nie zawiera on substancji palnych np. farby wodorozcieńczalne lub w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) – jeśli rozcieńczalnik zawiera substancje lotne, palne. W przypadku pieca do żelowania farb proszkowych, ze względu na zapylenie, wykonywane są tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex).

 

W zależności od potrzeb suszarki mogą pracować jako urządzenia indywidualne lub mogą wchodzić w skład linii lakierniczych. Lakiernie nasze są projektowane indywidualnie, a celem jest spełnienie wszystkich wymagań Klienta. Przede wszystkim w zakresie: rodzaju użytej farby, wielkości malowanych i suszonych elementów, dysponowanego czynnika grzewczego, warunków lokalizacyjnych, warunków środowiskowych itd. Odpowiednie oprogramowanie (soft work) pozwala na pełne dostosowanie parametrów malarni wg potrzeb i sterowanie urządzeniami peryferyjnymi zgodnie z wymogami Klienta.

 

 

Rodzaje pieców i suszarek oferowanych przez ZUGIL S.A.:

 

Piece do utwardzania farb proszkowych

 

Proces utwardzania farb proszkowych odbywa się w temp. 140°C ÷ 220°C w zależności od rodzaju farby i trwa ok. 25 min. ÷ 35 min. W wyniku wygrzewania utwardzona powłoka jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

 

Piece do ciągłego zgrzewania włókniny

 

Proces zgrzewania włókniny odbywa się w temperaturze 180 °C ÷ 200°C w zależności od grubości włókniny. Po wyjściu z pieca włóknina jest formowana na walcach na odpowiednią grubość (gramaturę).

 

Suszarki po nałożeniu powłok malarskich

 

Suszarki te służą do utrwalania warstwy farby nałożonej na detal. Proces ten może odbywać się w różnym czasie i temperaturze w zależności od rodzaju użytej farby.

 

Suszarki po myciu roztworami wodnymi

 

Służą do wysuszenia elementów po procesach przygotowania powierzchni przed dalszymi procesami.

 

 

Generalnie, konstrukcyjnie wyróżniamy następujące rodzaje urządzeń :

 

Suszarki i piece komorowe

 

Po załadunku elementów urządzenie jest zamykane. Odpowiedni czas ekspozycji jest programowany na sterowniku a jego zakończenie jest sygnalizowane.

 

Suszarki i piece tunelowe

 

Stanowią z reguły elementy w linii technologicznych. Połączone są systemem transportu zgodnie z kolejnością procesu technologicznego.

 

Kabino – suszarki

 

Odrębną grupę urządzeń stanowią kabino-suszarki. Są to bardzo uniwersalne urządzenia realizujące proces malowania i suszenia w jednej komorze. Odpowiedni tryb pracy wybierany jest na sterowniku. Odpowiednie urządzenia (przepustnice, centrale grzewczo –wentylacyjne) przełączają się automatycznie w zależności od wyboru trybu pracy. Konstrukcyjnie kabino-suszarki można podzielić na sekcje, które niezależnie mogą pracować w różnych trybach: jedna komora w trybie suszenia, druga w trybie malowania. Można również połączyć komory w jedną i malować detale o dużych gabarytach. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości kabino-suszarek.

 

Centrale grzewczo – wentylacyjne

 

W naszych urządzeniach stosujemy centrale grzewczo –wentylacyjne wg naszego rozwiązania. Są to urządzenia kompaktowe, które są zastosowane w piecach suszarkach i kabino-suszarkach oraz innych urządzeniach w których proces technologiczny wymaga podwyższonej temperatury. Centrale mogą być , w zależności od potrzeb w wykonaniu zwykłym lub przeciwwybuchowym. Integralną częścią central jest wentylator powietrza obiegowego, wymiennik ciepła z palnikiem albo nagrzewnica elektryczna lub wodna