Kalmar Supplier Day

W dniu 24.05.2022r. w Szczecinie delegaci ZUGIL’u uczestniczyli w Supplier Day zorganizowanym przez finlandzką firmę Kalmar.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. strategie zrównoważonego rozwoju realizowane przez firmę oraz kierunki i plany działania na najbliższe lata.

Dziękujemy za zaproszenie!

 

 

 

.