Kolejną grupą urządzeń w asortymencie naszej produkcji są urządzenia do oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Do podstawowych urządzeń należą:

 

  • zbiorniki rezerwowe, retencyjne
  • komory reakcyjne
  • mieszalniki reagentów
  • dozowniki chemikaliów
  • urządzenia do dekantacji osadu: odstojniki, osadniki wielostrumieniowe

 

Wielkość urządzeń, w zależy od potrzeb oczyszczalni, jest każdorazowo dobierana do natężenia przepływu ścieków.