Tunele te służą do obniżenia temperatury suszonych wcześniej elementów do takiej, która zapewnia  pracownikowi bezpiecznie zdjęcie detalu w trakcie rozładunku z linii lakierniczej. W tym celu wykorzystuje się wentylatory nawiewne oraz wentylatory wywiewne. Wentylatory nawiewne nawiewają do tunelu powietrze czerpane z zewnątrz, a wentylatory wywiewne usuwają powietrze podgrzane z tunelu na zewnątrz pomieszczenia.

W zależności od potrzeb w okresie zimowym, przy niskich temperaturach zewnętrznych powietrze wywiewane (ogrzane) może być częściowo zawracane z powrotem do tunelu w celu utrzymania stałej temperatury powietrza nawiewanego lub np. częściowo nawiewane na halę i służyć jako medium grzewcze. Funkcje te realizowane są przez zastosowany by-pass między przewodem nawiewnym i wywiewnym i odpowiednim przepustnicom z napędami elektrycznymi oraz dzięki zastosowanemu czujnikowi temperatury powietrza nawiewanego.

Zawracane powietrze mieszając się w odpowiedniej proporcji z powietrzem zewnętrznym zapewnia w okresie zimowym stałą, niezależną od temperatury zewnętrznej, temperaturę powietrza nawiewanego (chłodzącego).