Tunele ochładzania stanowią jeden z elementów linii malarskich. Służą do obniżenia temperatury detali przed kolejnym procesem technologicznym lub bezpiecznego zdejmowania detali z transportu technologicznego.

Istnieje kilka sposobów wykorzystania powietrza o podwyższonej temperaturze, powstającego w procesie chłodzenia w zależności od jego miejsca powstawania.

Można wykorzystywać powietrze do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń, jeżeli nie zawiera zanieczyszczeń lub częściowo zawracać do tunelu w celu utrzymania stałej temperatury wejściowej.

Jeżeli powietrze zawiera zanieczyszczenia, np. po chłodzeniu elementów po suszeniu po malowaniu, można, stosując wymienniki krzyżowe, wykorzystywać je do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych lub do wstępnego ogrzewania powietrza w innych urządzeniach technologicznych ograniczając tym samych ich moc grzewczą.

Coraz częściej wymóg odzysku ciepła jest warunkiem, którego spełnienia nasi klienci oczekują przy realizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów i urządzeń.